torsdag 2 februari 2012

En hunds rätt till liv?

En intressant artikel ur New York Times, som ger ett bra svar, tycker jag, till frågan som diskuteras.

...Vi människor måste först tänka om det inte är konstigt att ens ställa denna fråga som den inte skulle vara självklar. Var har vi kommit fram med vårt sätt att tänka, som om vi skulle vara härskarna av allt liv? Visst har Guds skapelser en rätt att leva! Det är viktigt också att tänka lite till och inte att vara oförståndigare än det behövs. Lite vishet behövs för att inte blanda ihop två saker som tycks vara lika men ändå är helt olika...Vi är ju människor med förstånd! En sak är att känna ansvar och medkänsla och en annan sak att tro att med oss, med vår egen död eller med vår egen omsorg slutar eller börjar allt annat liv.

Lite ödmjukhet?

Läs gärna för jämförelsens skull även de andra texterna under etiketterna: hund, djur

Länken till artikeln:

http://www.nytimes.com/2012/01/08/magazine/the-ethicist-dogs-right-to-life.html

Inga kommentarer: