torsdag 8 september 2011

Det är i sanning värdigt att prisa dig salig, Gudaföderska (på rumänska)

youtube-länken till filmen:


http://youtu.be/3AKo173PaSkOch här är översättningen av texten som kommer på skärmen i den första delen av filmen:

Guds Moders prisande

Fader Cleopa lär oss:

Vet ni vem Guds Moder är?

Hon är Cherubernas Drottning, Hela skapelsens Drottning; Kristí, Gud-Ordets, Inkarnations kammare.

Ljusets Dörr, därför att det himmelska ljuset kom tänkande genom henne in i världen. Livets Dörr, därför att Livet Kristus kom in genom henne! Den låsta Porten genom inte någon utom Herren passerade!

Därför att Den som var i hennes famn inte endast var en människa, utan Han var fullkomlig Gud och fullkomlig Människa. Det är därför Kyrkan säger att "din livmoder blev saligare än alla himlarna."

Gud ryms inte i alla himlarna, därför att inget skapat kan omfamna Honom, men Han rymdes i den Allra Renaste Jungfruns livmoder.

Vet du vad du ser, när du ser ikonen av Guds Moder med Barnet Kristus i famnen? Himlen och jorden! Himlen är Kristus, Den som är över alla himlarna, himlens och jordens Skapare: Guds Moder däremot representerar jorden, d v s alla folk på jorden, ty hon är från vår släkt. Hon nedstammar från kejserlig och högprästerlig släkt.

Guds Moders armar är mycket starkare än cherubernas och de saliga tronernas axlar. Vem håller Guds Moder då i sin famn? Vet ni vem hon håller i sin famn? Den som gjorde himlen och jorden och allt som synligt och osynligt är. Vet ni vem Guds Moder är och hur stor ära, hur mycket makt hon har och hur barmhärtig hon är? Hon är vår moder, ty hon förbarmar sig över fattiga och änkor och kristna. Ständigt och alltid ber hon till Frälsaren Kristus för oss alla.

Mycket förmår även Guds helgon, men ingen av dem kan jämföras med Guds Moder. Om inte Guds Moder skulle vara i himlen mellan den Heliga Treenigheten och oss, skulle denna värld gå förlorad sedan länge. Ständigt och alltid böjer Hon knä och ber till den allra Heligaste Treenigheten.

Av alla helgon, som ni ska prisa, allra högst ska ni prisa Guds Moder!

Det är i sanning värdigt att prisa dig salig, Gudaföderska (på grekiska och engelska)

http://youtu.be/sSarx47uZmk