lördag 28 januari 2012

Den Helige Efraim Syriern och de två hororna (efter Metaphrastus)

En gång reste den Helige Efraim Syriern från sitt land till staden Edessa för att ära de heliga relikerna som fanns där och för att träffa någon man som kunde lära honom något för livet. Han bad ihärdigt till Gud: "Herr Jesus Kristus, alltets Härskare, bevärdiga mig och gör att jag träffar någon man som lär mig något nyttigt för själen". Så kom han till stadens portar, där han träffade en kvinna och denna kvinna var en hora. Och detta var Guds mening, eftersom Han ofta verkar det goda genom det onda. Den Helige Efraim var häpen och bedrövad att hans bön inte uppfylldes, utan att det var precis tvärtom. Hon stirrade på honom med lystna ögon och han stirrade också på henne och försökte göra henne blygas och skämmas. Så gick det en tid, tills den Helige Efraim sade: "Skäms du inte, kvinna, att stirra så på mig?"Och kvinnan svarade: "Hur ska det annars vara? Jag tittar på dig för att jag är tagen ur dig och ditt revben, medan du borde titta i marken, för du är tagen av jorden." Den Helige Efraim, när han hörde detta, tackade hjärtligt kvinnan för det nyttiga han just hört och framförallt tackade han Gud med stort iver, för att Han gör det goda även genom det hopplösa.

Så gick det lång tid och den Helige Efraim levde fortfarande i denna stad när det hände följande: Han stod i köket och lagade mat och så kom en prostituerad kvinna förbi. Hon öppnade fönstret,  lutade sig emot och ropade fräckt: "Välsigna, Fader!" Men den helige mannen svarade med stor mildhet: "Gud välsigne dig!" Hon skrattade lystet och sade: "Det fattas något i din mat, vad är det?" Den Helige Efraim svarade: "Tre stenar och lite lera, för att mura igen fönstret!" Då sade hon: "Jag visade dig stor respekt och du är kaxig istället. Jag ville vara med dig i sängen men du stötar mig ifrån dig redan från början?" Men som kvinnan inte saknade den onda listen, så saknade den Helige Efraim inte den andliga visdomen för att svara: "Om du vill sova med mig, måste du gå dit jag säger." När hon hörde detta var hon glad och frågade var han ville sova med henne. Då sade Efraim: "Kom mitt i staden, där vill jag sova med dig!" Då svarade kvinnan: "Men blygs och skäms du inte att sova med mig framför stadens män?" Men den helige mannen sade: "Om du anser att människornas ögon och närvaro kan åstadkomma sådan stark blyghet och sådant stort skam i själen att man stoppas för att göra det onda, tror du inte att det är mycket rimligare att bli rädd och känna fruktan och skam inför Gud som ser allt som sker i det öppna som i det dolda?" Dessa inspirerade ord var tillräckliga för kvinnan som plötsligt kom till insikt och föll till marken och bad om förlåtelse för hennes ord och avsikter. Så blev den Helige Efraim hennes lärare och han undervisade henne om vägen till själens frälsning. Sedan hänvisade han henne till ett kloster där hon kunde tjäna nunnorna och göra goda gärningar.

Så kunde den Helige Efraim mötandes två prostituerade kvinnor med gudomlig hjälp ha stor själslig nytta av de båda.

Inga kommentarer: