onsdag 18 januari 2012

Den Helige Makarios den Store av Egypten: en film om hans andliga läror

19 januari: den Helige Ärevördige Makarios av Egyptens åminnelsedag (tillsammans med de Heliga Ärevördiga Arsenios och Markus och den Heliga Martyren Eufrasia)


Invataturi ale Sfantului Macarie cel Mare pe video.crestinortodox.ro

Inga kommentarer: