lördag 28 januari 2012

28 januari: den Helige Efraim Syrierns åminnelses dag

Troparion till Den Helige Efraim Syriern

Genom en översvämning av tårar gjorde du öknen fruktbar
Och din längtan till Gud bar frukt i överflöd
Genom miraklernas strålande ljus belysde du hela universum
O, vår Helige Fader Efraim, bed till Kristus vår Gud att han må frälsa våra själar!

Kontakion

O Helige Fader Efraim, då du oavlåtligen mediterade på den sista domen, gjöt du sorgens tårar i överflöde. Din kamp som har blivit en förebild för oss har lett de lata till omvändelse.


Källa: http://ortodoxakyrkan.blogspot.com/2009/02/den-helige-efraim-syriern-bon.html

Inga kommentarer: