lördag 28 januari 2012

28 januari: den Helige Efraim Syrierns åminnelses dag

Troparion till Den Helige Efraim Syriern

Genom en översvämning av tårar gjorde du öknen fruktbar
Och din längtan till Gud bar frukt i överflöd
Genom miraklernas strålande ljus belysde du hela universum
O, vår Helige Fader Efraim, bed till Kristus vår Gud att han må frälsa våra själar!

Kontakion

O Helige Fader Efraim, då du oavlåtligen mediterade på den sista domen, gjöt du sorgens tårar i överflöde. Din kamp som har blivit en förebild för oss har lett de lata till omvändelse.


Källa: http://ortodoxakyrkan.blogspot.com/2009/02/den-helige-efraim-syriern-bon.html

Den Helige Efraim Syriern och de två hororna (efter Metaphrastus)

En gång reste den Helige Efraim Syriern från sitt land till staden Edessa för att ära de heliga relikerna som fanns där och för att träffa någon man som kunde lära honom något för livet. Han bad ihärdigt till Gud: "Herr Jesus Kristus, alltets Härskare, bevärdiga mig och gör att jag träffar någon man som lär mig något nyttigt för själen". Så kom han till stadens portar, där han träffade en kvinna och denna kvinna var en hora. Och detta var Guds mening, eftersom Han ofta verkar det goda genom det onda. Den Helige Efraim var häpen och bedrövad att hans bön inte uppfylldes, utan att det var precis tvärtom. Hon stirrade på honom med lystna ögon och han stirrade också på henne och försökte göra henne blygas och skämmas. Så gick det en tid, tills den Helige Efraim sade: "Skäms du inte, kvinna, att stirra så på mig?"Och kvinnan svarade: "Hur ska det annars vara? Jag tittar på dig för att jag är tagen ur dig och ditt revben, medan du borde titta i marken, för du är tagen av jorden." Den Helige Efraim, när han hörde detta, tackade hjärtligt kvinnan för det nyttiga han just hört och framförallt tackade han Gud med stort iver, för att Han gör det goda även genom det hopplösa.

Så gick det lång tid och den Helige Efraim levde fortfarande i denna stad när det hände följande: Han stod i köket och lagade mat och så kom en prostituerad kvinna förbi. Hon öppnade fönstret,  lutade sig emot och ropade fräckt: "Välsigna, Fader!" Men den helige mannen svarade med stor mildhet: "Gud välsigne dig!" Hon skrattade lystet och sade: "Det fattas något i din mat, vad är det?" Den Helige Efraim svarade: "Tre stenar och lite lera, för att mura igen fönstret!" Då sade hon: "Jag visade dig stor respekt och du är kaxig istället. Jag ville vara med dig i sängen men du stötar mig ifrån dig redan från början?" Men som kvinnan inte saknade den onda listen, så saknade den Helige Efraim inte den andliga visdomen för att svara: "Om du vill sova med mig, måste du gå dit jag säger." När hon hörde detta var hon glad och frågade var han ville sova med henne. Då sade Efraim: "Kom mitt i staden, där vill jag sova med dig!" Då svarade kvinnan: "Men blygs och skäms du inte att sova med mig framför stadens män?" Men den helige mannen sade: "Om du anser att människornas ögon och närvaro kan åstadkomma sådan stark blyghet och sådant stort skam i själen att man stoppas för att göra det onda, tror du inte att det är mycket rimligare att bli rädd och känna fruktan och skam inför Gud som ser allt som sker i det öppna som i det dolda?" Dessa inspirerade ord var tillräckliga för kvinnan som plötsligt kom till insikt och föll till marken och bad om förlåtelse för hennes ord och avsikter. Så blev den Helige Efraim hennes lärare och han undervisade henne om vägen till själens frälsning. Sedan hänvisade han henne till ett kloster där hon kunde tjäna nunnorna och göra goda gärningar.

Så kunde den Helige Efraim mötandes två prostituerade kvinnor med gudomlig hjälp ha stor själslig nytta av de båda.

onsdag 18 januari 2012

torsdag 12 januari 2012

Oönskade barn: De "förbannade" barnen Etiopiens

Vad kan rädslan åstadkomma?

http://www.cnn.com/2011/11/05/world/africa/mingi-ethiopia/index.html

En artikel om oönskade barn - de som finns överallt, i alla länder. De aborteras eller dödas eller blir övergivna eller misshandlade eller missköta...Det är kanske lite bättre i de kristna länderna, men när kristendomen verkar vika för sekulariseringen (i västvärlden) eller för kommunismen (i östländerna) eller för en död form utan verklig kärlek (kan vara var som helst i världen), börjar det onda härja igen.

Och jag tror att det farligaste och mest beklagliga av alla slags barnmord är aborten som inte ses som mord, utan som en "operation", medan vi vuxna verkar eller tror oss (fast vårt hjärta skriker inuti att det inte stämmer) vara utan skuld. Där är det onda dolt men desto mer verksam.Jämför detta med den heliga Matronas liv (det finns ett tidigare inlägg om henne på min blogg)...Tänk, att de små "mingi", de oönskade barnen var eller är barn med speciella gåvor...Och alla barn har gåvor från Gud som är speciella för just deras själars bästa - och  deras medmänniskors bästa.

tisdag 3 januari 2012

Om den Helige Efraim den NyeIdag den 3:e januari (efter den gregorianska kalendern) minns man i den Ortodoxa Kyrkan förutom den Helige Profeten Malaki och den Helige Martyren Gordios av Caesaréa ett nyare helgon med namnet Efraim den Nye. Man minns honom två tillfälle per år, den 5:e maj, hans martyriums dag och den 3:e januari, dagen när hans reliker hittades (över 500 år senare).

Den Stormartyren och Helbrägdagöraren Efraim föddes den 14:e september 1384. Han hade sex syskon och blev tidigt faderlös. Det var hans troende mor som tog hand om barnen. Vid 14 år leddes hans steg till Gudaföderskans Bebådelsens Kloster, som befann sig på De Rättfärdigas Kulle i Attika. Där levde han i nästan 27 år där han så småningom nådde en änglalik livsföring. Han blev värdig att bli den Heliga Treenighetens boning och tjäna Herren som präst vid det Heliga Altaret "som en ängel, med Gudsfruktan och med hjärtats stor förkrosselse".Källa: http://agiosefraim.netfirms.com/bio1.html

Men den 14 september 1425, det Heliga Korsets Upphöjelsens dag (och hans födelsedag), förstördes klostret av hedningar som dödade alla munkar. Den Helige Efraim togs fånge av dem och misshandlades i flera månader tills han den 5:e maj 1426 genomgick martyrdöden på ett särskilt grymt sätt.
Källa: (http://www.romiosini.org.gr/DA9A0DD2.el.aspx)


Det var en tisdag, vid kl. 9 på morgonen, när hans martyrium nådde sitt slut. Han hade blivit upphängd i ett träd upp och ned, men ben och huvud fastnaglade och till slut hade man stuckit en brinnande träfackla i hans mage: så överlämnade den Helige sin själ i Herrens händer.

I över 500 år var den Helige Efraim gömd under jorden och obekannt. Men den 3:e januari 1950 visades han för  en nunna, Moder Macaria, för vilken han berättade om sitt liv och martyrium och platsen där hans reliker fanns. Sedan dess har han visat sig i synlig gestalt för många andra. Otaliga människor blev botade eller hjälpta på olika sätt efter att de kom och vördade och rörde vid hans relikver. De botades av cancer, diabetes, blodcancer, blindhet, amnesi, ögon- och magsmärtor, njursten, hjärt- och hjärnsjukdomar, polinukleos, blödningar, ben- och ledsmärtor, förlamning, epilepsi och många andra sjukdomar. Andra kunde med hans hjälp övervinna förtvivlan, drogmissbruket (två "områden" som den Helige Efraim är en stor och snar hjälpare på) eller fick hjälp vid operationer, rättegångar, vid brand eller storm eller andra dödsfaror. Och -det viktigaste av allt - många människor har genom hans förböner lärt känna Gud, fick insikt om sina synder och omvände sig.

Alla dessa detaljer och många andra över den Helige Efraim den Nyes liv och underverk har jag läst i en bok som kom på rumänska som en översättning från franska. Boken är fint illustrerad och detta börjar redan med ikonen på omslaget,  som jag kan visa här:

Cartea despre Sfantul Efrem cel Nou - Marele Mucenic din Nea Makri, Grecia

Någon kanske frågar sig: vad har det moderna livet som vi för idag att göra med allt detta? Då kanske kan man svara genom en berättelse i boken, där den Helige Efrem visade sig för en ung amerikan som var missbrukare. Denne hade först i en dröm blivit frestad av en djävulens gestalt, ett gammalt och fult ansikte, till  att sätta sig i bilen och "komma till träffen". Den unge mannen lyssnade på rösten som lockade honom till en avgrund, men när han var vid avgrundens rand tvekade han och bromsade i sista sekunden. Den andra natten drömde han igen det fula ansiktet som var missnöjd att den unge inte "hållit löftet" och "rådde" honom att ta en dubbel dos för att äntligen "lära känna varandra." Den unge mannen gjorde vad han blivit tillsagd och så hamnade han på sjukhuset i koma. Läkarna gav honom ingen chans. Om han ändå skulle överleva så skulle han i hela sitt liv vara som ett paket, i ett tillstånd av halvvakenhet, sade läkarna till hans familj. Trots allt vaknade den unge mannen helt efter två veckor. Han berättade för de andra att han under sin koma hade sett en människa som liknade mycket "en ljusspridande munk". Munken hade sagt till honom. "Jag har bett för dig... Gud ger dig en chans till. Du kommer att leva, men du måste ändra ditt liv. Du ska resa till Grekland till platsen där mina reliker ligger, för att tacka Gud för att du räddades. Mitt namn är Efraim. "

Helige Stormartyr och Helbrägdagörare Efraim, bed till Kristus, vår Frälsare, för oss!

Länkar på engelska: http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com/2009/05/st-ephraim-great-martyr-of-nea-makri.html

http://theorthodoxchurch.info/blog/articles/2010/06/st-ephraim-the-new-hieromartyr-of-nea-makri-the-wonderworker/

http://www.roadtoemmaus.net/back_issue_articles/RTE_04/Ephraim_of_Nea_Makri.pdf

osv (googla på "St Ephraim the New")