måndag 4 mars 2013

Räddningen från en säker död

Om någon har följt min blogg, kanske kommer man ihåg att jag hade några inlägg om den Helige Efraim den Nye, Kristi Stormartyr och asket. Helgonen är mycket viktiga för mig och jag hoppas att den som är min gäst här kommer att se varför. Jag är helt medveten att helgonen och lika så Guds Moder inte älskas och vördas utanför Ortodoxa Kyrkan (ett undantag gör katolikerna som vördar både Guds Moder och helgon). Men trots detta har jag en önskan att medverka, om än så litet, i  en ändring av denna situation, därför att jag själv inte förstod något av allt detta förut. När jag upptäckte i mitt konkreta liv att jag under lång tid var avskuren av så mycket gott, fylldes jag på en gång av denna önskan, att berätta för andra att sanningen är att helgonen verkligen finns och att de är våra största vänner, och att Guds Moder är vår allas Moder. Guds Moder är Modern som inte glömmer att älska oss, varenda en, ett enda ögonblick - med en kärlek som vi inte kan fatta. Än idag är denna text är ett ihågkommande även för mig: "Glöm inte de stora osynliga, dem, som lever nu i det gudomliga ljuset, dem som ser varenda en i djupet av hjärtat, dem som förde ett heligt liv, ofta med ett martyriskt slut, dem, vars kärlek för dig och för var och en överskrider, med Guds nåd, livets och dödens, rummets och tidens gränser."

Jag tror att den Helige Efraim  passar väldigt bra i detta sammanhang, eftersom han är väldigt modern, fast han levde och dog för mer än 500 år tillbaka. Han ingriper  i Väst- som i Östländerna nu, i våra dagar, och det mest gripande för mig är att han räddar många unga människor som är drogavhängiga eller är så hopplösa att de är på väg att välja att ta livet av sig, eller till och med gör ett steg i denna riktning, men är räddade i sista ögonblicket. Den Helige Efraim är för mig framförallt de hopplösas beskydd, de hopplösas underbara vän. Han ingriper när det inte längre finns någon som kan ingripa, där är det fullständigt mörker och sorgen är ofantligt stort, där den inre sönderslitningen har nått sin höjdpunkt.

Det som följer är ett fragment ur en bok som kom ut på rumänska om den Heliges Efraim liv, uppenbarelser och underverk. Fragmentet översatte jag med hjälp av min vännina Lena- som jag tackar så mycket!


Räddningen från en säker död

En vän och bekant till vårt kloster reste en gång utomlands för att söka vård för sitt sjuka öga. Den Helige Efraim visade sig för honom ansikte mot ansikte och botade honom på ett enda ögonblick. De fruktansvärda smärtorna upphörde och ögonlocket, som han inte längre kunde lyfta, återfick det naturliga rörelsemönstret.

Några dagar efter den officiella utlysningen av militär mobilisering år 1974, visade sig vår Helige Efraim för denne man på nytt. Han klappade honom lätt på axeln för att väcka honom och sade:

”Skynda dig och stig upp och gå till grannhuset, där någon är döende.”

Eftersom han trodde att det var en dröm, lade sig mannen på nytt. Men den Helige väckte honom igen och upprepade med en viss stränghet:

”Skynda dig och stig upp. Varför gjorde du inte vad jag sade till dig? Någon är döende!”

Då steg han upp och gick till grannhusets dörr. Han knackade på dörren men fick inget svar. Efter flera knackningar hördes ett svagt stönande inifrån. Han försökte öppna dörren, men förgäves. Då skyndade han till polisen och berättade vad som hänt. Polisen följde honom tillbaka och öppnade dörren med våld. Inne i huset upptäckte de en ung kvinna som hade skurit upp sina ådror därför att hennes man hade mobiliserats som soldat.

Vem kan känna sig likgiltig inför detta stora under som den Helige Fader Efraim gjorde?

Helige Efraim, vi ber dig, övergiv oss inte, utan var alltid med oss, var vår beskyddare, hjälpare, vårt livs vägledare.

Bedjande för hela mänskligheten i den Helige Ande, såg du den inre smärtan och sönderslitningen av denna kvinna och gav dig till känna åt den som du hade botat ögat till och uppmanade honom att hjälpa henne så fort som möjligt. Likaså ber vi dig, Helige Stormartyr Efraim, hela även oss och giv oss andliga ögon för att se och förstå djupet av budordet som säger: ”Älska din nästa som dig själv”. Genom att följa dig, kommer vi att ära vår Herre Kristus, Den som inte har någon enda att förlora.

Eftersom du känner den mänskliga naturens svaghet och hur djup och fruktansvärd hopplöshetens sorg kan vara, gav du snar hjälp åt kvinnan som ville ta sitt liv, och så besegrade du ännu en gång den som oförsonligt hatar Livet. Helige Efraim, du kände genom dina egna gärningar vad nedstigningen av vår Herre Kristus i helvetet betydde och där dök du ned och drack hopplöshetens bitterhet, men du fäste orubbligt din blick på Kristi härlighet och blev en segrare.

O Helige Fader Efraim, förbarma dig och förlåt oss alla, ty vi lever ännu i kroppen och känner inte den helande kraften av Helgonens böner. Om vi kände denna kraft, skulle vi äta vårt bröd med tårar, våra ord och gärningar skulle även de flätas med tårar och vår sömn skulle dränkas i tårar. Helige Stormartyr Efraim, förlåt oss, ty du känner vår andliga barndom, trösta oss i vår hopplöshet och belys oss att i sanningen förstå att Helgonens böner är den Helige Andes outsägliga suckar.Källa: "Den snara hjälparen och den stora helbrägdagöraren, den Helige Efraim: liv, uppenbarelser, underverk, akathistoshymn och paraklesis", Editura Sophia, Bucuresti, 2008

1 kommentar:

Lena H sa...

Fint att ta del av det du berättar, tack själv Monica. Hoppas allt är bra med dig, allt gott.
Lena