fredag 1 oktober 2010

Fader Ghelasie: Ur "En hesychasts dagbok" (1)

Förord

Hesychasmen, den Mystiska Upplevelsen av Själ och Kropp! Den Ortodoxa Kristna Mystiken. Mystiken är Verklighetens Mysterium. Vi försöker ta upp igen en presentation av detta mysterium. Vem har tålamod att läsa ut detta anspråkslösa verk kommer att hitta vissa uppgifter om denna Speciella Upplevelse. Hesychia-Frid-Stillhet!
Många kommer att tycka att det är för mycket Religion. I allmänhet förbises Religionens verkliga Mening: att vara själva Verklighetens Mysterium. Allt mer dras man till Mysterier och Mirakel tömda på Mysterium-Religion. Man accepterar även Religionen när allt kommer omkring, men utan en Egentlig Gud, utan endast i en Konventionell Gudomlig Mening. Man vill ha en Gudomlighet utan Egentlig Religion. Kristendomen är den mest Levande Religionen, därför att den har en Gud av en Högsta Möjliga Religiositet. Många störs av detta. Religionen blir genom Mystiken även en slags Vetenskap om Själen bortom Förståndet. Hesychasmen är den Kristna Upplevelsen för Dem som vill smaka av den i överflöde. Vi gör här varken Filosofi, eller Teologi, eller Vetenskap, men Mystiken innefattar på ett sätt alla dessa, som Fullständig Verklighet.

ur: En hesychasts dagbok, (Memoriile unui isihast), av Ghelasie Gheorghe, Förlag - Editura Platytera, Colectia Isihasm, București 2006, översättning från rumänska av mig

Inga kommentarer: