fredag 10 september 2010

August Strindberg om hemmets helgd


"Om han nu hemför en maka, och där födes ett barn, då blir det ett heligt rum och det kallas hemmet. De tre, maken, makan, och barnet äga det icke tillsammans, och icke så att envar äger en tredje del, utan envar är ägare till det hela, utan att kunna avyttra det, och det finns intet räknesätt som kan avgöra detta förhållande; det går icke med bolagsräkning, ty här existerar intet bolag. Det är familjens outgrundliga hemlighet, det är treenighetens problem".Ur: "Svarta fanor" av August Strindberg