lördag 1 januari 2011

Błogosławieni ... (Saliga...)Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.


Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

.....

Denna Saligprisning kommer från Polen, om jag förstår rätt...Rätta mig, om jag har fel.

Inga kommentarer: