torsdag 11 oktober 2012

Kortfattat om p-piller, etik, frihet och kroppens musik


Etik handlar om grundvärderingar och frihet. Och skönhetens musik.

När det gäller definitionen av läkemedel finns en lagdefinition idag, som jag tycker går över gränserna för vad ett läkemedel borde anses vara. Ett läkemedel borde endast anses det som förebygger, lindrar eller botar fysiska eller psykiska sjukdomar eller deras symptom och inget annat. Diagnosmedel som till exempel kontrastämnen inför röntgenundersökningar är en särskild kategori, som ändå inte borde klassas som läkemedel, utan man borde formulera en lagkomplettering som gör det möjligt att även hantera sådana läkemedel-liknande ämnen, liknande mest på sättet att tillverkas, uppfylla renhets-, säkerhetskrav o s v som annars läkemedel måste uppfylla. Men det är inte dessa medel som ställer så mycket till problem (fastän de kan bli ett problem om man förlorar ur sikt den enkla definitionen som förblir den enda med sunt förnuft), utan andra ämnen som idag klassas som läkemedel och som inte alls är det. Jag syftar idag på p-piller och ”dagen-efter-piller”. De förebygger, lindrar eller botar inga sjukdomar eller symptom, i alla fall inte när de används i ”graviditetsförebyggande” syfte. Jag tycker förresten att ”graviditetsförebyggande” i detta fall inte är det rätta ordet, utan man borde säga sanningsenligt ”graviditetsförhindrande” syfte, eller ännu klarare ”barnuppkomstförhindrande” syfte. Barnuppkomst är ingen sjukdom eller inget sjukdomssymptom som man ska förebygga eller bota eller bekämpa, utan den är helt enkelt ett ansvarstagande av en möjlig konsekvens, konsekvensen av att en man och en kvinna förenas (minst) kroppsligen. Hur skulle det vara om man sanningsenligt skulle säga: Idag kallar vi läkemedel även sådana medel som hjälper oss att förhindra att vi känner och tar ansvar för konsekvenserna av våra handlingar. Å ena sidan: Tänk att dessa konsekvenser normalt vore att betraktas som det bästa som vi någonsin kan åstadkomma, fast inte vi, utan genom oss: våra barn. (Men vårt sätt att handla och tänka har gått så långt att vi inreder våra liv på det olyckliga sättet att vi oftast ställs inför situationen att se på dessa konsekvenser, på att få barn, som något icke-önskvärt, ytterst negativt.) Å andra sidan: Tänk hur mycket kraft och energi och tid - och själva meningen med livet - vi förlorar genom att intill förstörelsen missbruka en enda sträng i den mest finstämda symfoniorkestern som finns i denna värld: våra egna kroppar (och själar).

Visserligen kan hormonläkemedel  som är p-piller även användas i medicinska syften, d v s som ett läkemedel och då är de givetvis läkemedel, fastän även detta behöver en särskild fundering och diskussion. Men när de används som p-piller är de enligt den enkla, sanningsenliga, förnuftiga definitionen inga läkemedel.

Om man jobbar på ett apotek måste man ta hänsyn till ett komplext system av lagar och regler. Det spelar ingen roll om man jobbar på ett statligt eller privatägt apotek eller om man själv äger sitt apotek. Man måste följa lagarna som finns. En av bestämmelserna som finns i lagen är att alla apotek är skyldiga att tillhandahålla alla läkemedel (i fall de inte finns på lager på apoteket just den dagen ska de beställas och ställas till förfogande så fort som möjligt). Men om jag som jobbar på ett apotek tycker att vissa läkemedel inte är läkemedel och mina funderingar grundar sig på ett etiskt synsätt, tvingas jag att göra något emot mitt samvete eller så har jag det fria valet att inte jobba på apoteket så länge en sådan lag finns. Å andra sidan betyder detta förstås också att lagen inte stämmer och måste ändras.


Inga kommentarer: