lördag 20 oktober 2012

Förebygga sjukdomar med hjälp av läkemedel?

Eftersom jag har börjat skriva om mina funderingar kring läkemedel i förra inlägget, måste jag säga att det kanske kan skrivas otaliga böcker om man nu skulle vilja belysa alla aspekter av ämnet, inte med vilket ljus som helst, utan med sanningens ljus. Varje liten detalj, varje litet frågetecken har ju ett svar som är klart, ljust och sant. Men vi befinner oss i skogen och har gått vilse. Hur ska vi skilja mellan gott och ont, mellan liv och förstörelse? Det finns ett ljus som brinner utan att bränna, en eld som har trons ljus,  hoppets värme, och kärlekens innerlighet.

För att gå tillbaka till början: "Ett läkemedel är ett medel som", skrev jag i förra inlägget, "förebygger, lindrar eller botar sjukdomar eller sjukdomssymptom." Nu vill jag diskutera omkring förebyggandet. Det låter kanske överraskande eller radikalt, men det måste ändå sägas: att förebygga är egentligen inte läkemedlens syfte. Vi gör och säger så idag, eftersom vi inte längre vet bättre, men i själva verket är det felaktigt att vilja förebygga sjukdomar med hjälp av läkemedel. Man ska förebygga en sjukdom - som vilken svår livssituation som helst- inte genom läkemedel, utan genom en förändring av livsstilen. 

Dr. Pavel Chirilă, universitetsprofessor i kristen bioetik, är i botten specialistläkare i internmedicin. Under årens lopp hann han jobba på olika (och väldigt olikartade) platser: på landet, i ett fattigt kvarter av en Bukarests förort, på Kliniken för akutvård i den rumänska huvudstaden, samt som forskare, innan han upptäckte att det han hade läst på universitet endast var "ett alternativ" av medicinen."Skolmedicinen kan inte helt ifrågasättas, däremot ska dess absolutism ifrågasättas, därför att den inger intrycket av att en motsatt eller alternativ åsikt måste vara ogiltig." I hans bok som heter "Helandet" finns ett kapitel som heter: "Det vanvettiga förebyggandet med farmakologiskt aktiva ämnen. Den patogenetiska induktionen". Han skriver: "Även om titeln (på kapitlet) verkar chockerande, måste vi befatta oss med detta ämne, eftersom många av våra nutida sjukdomar förorsakas av farmakologiskt aktiva ämnen." Idag brukar man tro att alla "naturläkemedel",  "naturmedel", eller liknande inte har några biverkningar." Detta är förstås fel. Om man missbrukar ett naturläkemedel eller till och med ett örtte kommer biverkningarna att finnas. Dr. Chirilă beskriver några patienter som har missbrukat (använt stora mängder av) johannesörtte, åkerfräkente eller lökte i flera år eller till och med under flera generationer och som får symptom och besvär som endast försvinner när orsaken har upptäckts och upphört (när de inte längre drack sitt vanliga te flera gånger om dagen, i "förebyggande syfte.") Samma sak gäller även de kemiska läkemedlen. Dr. Chirilă fortsätter: "Principen gäller även den allopatiska (skolmedicinen, övers. not) medicinen; alla biverkningar av de kemiska läkemedlen är i själva verket patogenetiska reaktioner som induceras av en långvarig, upprepad användning av ett farmakologiskt aktivt ämne. En kollega led sedan länge tillbaka av magsår. På den tiden hade cimetidin upptäckts. Hon började äta cimetidin och fortsatte med detta nästan dagligen i flera år. Efter ett tag började hon ha reumatisk värk i de små lederna. Hon gick till en reumatolog och fick diagnosen reumatoid poliartrit. Reumatologen rekommenderade henne icke steroidala antiinflamatoriska läkemedel (NSAID), men magsåret utgjorde ett hinder mot denna behandling. Till slut vände hon sig till homeopatin, men det behövdes ingen homeopatisk behandling. En uppmärksam läsning av Side effects (biverkningarna, övers. not) visade att en långvarig användning av cimetidin orsakar ledsmärtor. [...] Väldigt ofta kommer våra patienter med en fras från den allopatiska medicinen: tre gånger om dagen livet ut. Det är helt klart ett fel; naturmedicinen som använder biverkningsfria (när de inte missbrukas, övers. not) läkemedel undviker detta tre gånger om dagen, livet ut: desto mer borde den allopatiska medicinen göra det, som använder sig av (möjligtvis och förhållandevis - dvs klyftan mellan önskad verkan och förgiftning är möjligtvis och förhållandevis smalare eller redan från början obefintlig, men pga sjukdomens allvarlighet accepteras den giftiga bieffekten ändå, övers. not) giftiga läkemedel."

Slutsatsen som jag drar av allt detta är enkel och förnuftig: missbruk av både kemiska och naturläkemedel (och örter etc.) leder till sjukdom. Missbruk betyder en upprepad och långvarig användning av ett läkemedel utan att sjukdomen motiverar detta, utan endast i "förebyggande" syfte eller i större mängd än rekommenderat.

Dessutom: det är felaktigt att tro att alla naturläkemedel är ogiftiga och harmlösa. Det finns ju växter som innehåller ämnen som är giftiga redan i en väldigt liten mängd. Vissa används kanske som läkemedel, men i små, små koncentrationer. Paracelsus, om jag minns rätt, sade att det är dosen som avgör om något är ett läkemedel eller ett gift. Man måste ha en nyanserad kunskap om allt, inte dra allt över en kam.

Men om man inte missbrukar naturläkemedlen eller örterna, utan man använder dem när de verkligen behövs, inte längre och inte i högre dos än rekommenderat, förgiftar de inte den mänskliga organismen.

Kan man påstå detta även om kemiska läkemedel? Den nutida skolmedicinen (och skolfarmacin) svarar ja på denna fråga. I praktiken ser vi varje dag att det inte verkar finnas ett enda kemiskt läkemedel som inte har några biverkningar, även vid rätt användning. Listan på rapporterade biverkningar brukar aldrig ta slut, även för det skenbart "ofarligaste" läkemedlet.Visserligen, om vi annars är unga och friska, men har just nu en akut sjukdom, om vi använder ett läkemedel i rätt dos under en begränsad, möjligtvis kortare tid, kommer vi kanske inte att märka något. Vår kropp är ju ändå inställd att varje ögonblick jobba för vår hälsa, för vår återhämtning, på ett någonstans gåtfullt och holistiskt sätt. Men om vi är särskilt sårbara, om vi är barn, eller äldre, eller kroniskt sjuka eller själsligt belastade, eller med en stor arbetsbelastning, om vi behandlas med många läkemedel på en gång eller har en sänkt immunitet, om vi kanske även är onödigt och upprepat vaccinerade, är vår kropp inte längre istånd att kämpa med all sin kraft och läkemedlet kan bli synligt och klart det som potentiellt var från början: ett gift.

Lika felaktigt är det att tro att endast kemiska läkemedel är potenta och hjälper, att naturläkemedel är mer "på skoj", ett urvattnat alternativ. Igen gäller det att man måste sträva efter nyanserade kunskaper om saker och ting och undvika fördomar och ett förenklat synsätt som stödjer sig på motsatsparet sympati-antipati. Det är sant att i vissa, livshotande situationer finns de kemiska läkemedlen som räddar liv och ingen förnuftig människa kommer att förneka detta. Men om vi skulle inreda våra liv på ett annat sätt, med en annan livsstil, skulle vi kunna undvika många livshotande situationer. Om vi skulle förebygga de olyckliga livssituationerna med hjälp av en förändrad livsstil och livsinställning, skulle vi mycket mer sällan komma att behöva dramatiska behandlingar.

Det gäller alltså att välja den förnuftiga vägen. Rädslan, oförnuftig sympati eller antipati, det att vilja "gardera sig" i vilket fall som helst, varje överdrift och missbruk, varje överanvändning kvantitets- och tidsmässigt är lika många källor till onödigt lidande. Tänk hur mycket vi själva driver våra läkare och i allmänhet hela sjukvården till att överbehandla oss för att man vill "gardera sig."  Om jag nu återvänder till dr. Chirilă´s bok: "[...]ett missbruk av antibiotika leder till immunsystemets förfall och till allt oftare infektioner och inte till infektionernas läkning; ett missbruk av sköldkörtelhormoner leder till hyperthyreos ( högre koncentration av sköldkörtelhormoner än  normalt i blodet, övers. not) och inte till euthyreos (normal produktion av dessa hormoner, övers. not); ett missbruk av kalk förorsakar njursten och inte helt enkelt botandet av tetani etc. Ensidig kost (patienter som endast äter sötsaker, eller endast kött eller endast mjölkprodukter) eller ett missbruk av något födoämne kan vara utgångspunkten för en sådan inducerad patogenes. Jag hade en patient med psoriasis lokaliserad på skalpen; hon berättade för mig att hon brukade äta 400-500 g honung dagligen, på grund av att honungen var något gott och delikat. Det räckte med att hon slutade med detta  för att läkas."

Ett särskilt ämne som har blivit väldigt omdiskuterat på sistone är vaccinernas användning. Det finns otaliga forskningar, otaliga böcker och tjocka böcker om ämnet. Och det lönar sig att befatta sig med det. Inte bara det: det är ett måste för våra barn och barnbarnens hälsa, men även för oss själva. Men mer om detta senare.

Slutligen, vill jag hänvisa till att livsstilen är oupplösligt beroende av den enskildes livsåskådning. För mig som ortodox kristen är tron det centrala inom livsstilen. Tron överskrider gränserna av den fysiska sjukdomen, som spelar en underordnad plats i relationen mellan dem. Vårt fysiska liv underordnar sig döden också; ingen människa kan vara frisk och levande för evigt, när det gäller hennes kropp. Alla människor är kroppsligen dödliga.

2 kommentarer:

Lena H sa...

Heja dig Monica, du skriver om viktiga saker. Det är konstigt hur det har blivit i vår kultur, vi tror att allt går att bota med medicin. Ibland kan det, som du skriver handla om helt andra saker man ska sluta med. Jag hörde på radion för ett tag sedan om hur stress påverkar våra hjärnor och hur det kan ta sig i kroppsliga uttryck. Det var precis när jag var som mest stressad, och kände igen mig. När jag kom hem drog jag ut en kontakt och då kunde jag plötsligt inte använda högerarmen alls. Jag fick en tid att tänka och tvingades att bara vara. På sjukhuset ville man bara ge mig medicin. Där fanns inte tid för människan bakom . Kram

Monica Lassarén sa...

Hej Lena! Hoppas att det är bättre med armen nu...

Ja, din erfarenhet är allas erfarenhet minst några gånger i livet...Det tycks som jag var i din situation många gånger...Själen och våra tankar är mycket viktigare än allt annat, som du skriver, eftersom de styr oss. Men den fysiska smärtan påminner oss att även kroppen äger verklighet och är viktig...för att paradoxalt minnas själens längtan. Allt gott, hoppas att du har en extra fin och lugn söndag. Kram, M.