onsdag 19 december 2012

Brev till A, (IV)

Kära A,

Om jag skulle beskriva det viktigaste i vår tro i bara tre ord, då skulle jag säga: ödmjukhet, ödmjukhet, ödmjukhet.

Du kanske tyckte att jag var för modig (eller högmodig) när jag skrev om att vara helig, som något som alla måste sträva efter varje dag. Att det var för mycket att vilja uppnå fullkomligheten. Det är sant att själv kan man inte åstadkomma något sådant! Men ändå är detta vår tros mått: Kristus själv uppmanar oss att vara fullkomliga. Han säger också: " Det som är omöjligt för människor, är möjligt hos Gud". I den Gudomliga Liturgin säger prästen: "Det Heliga till de heliga" (alltså  de som ska ta del av Kristi kropp och blod), och så är svaret: "En är helig, En är Herre: Jesus Kristus, Gudfadern till ära. Amen."  Det betyder att om vi är medelmåttiga, ljumma i vår tro, kommer Kristus inte att känna oss igen. Men om vi strävar efter helighet, så är det inte vår förtjänst, utan Kristi förtjänst. Utan Honom kan vi inte göra någonting.

Nu känns det som jag inte har sagt något av värde i alla mina brev .Till och med satte jag mig ibland i centrum i stället för tron. Jag är säkert inte den rätta person som kan tala om tro. Den ska tala om tro som också kan göra det han talar om.

Gud, var mig nådig efter Din godhet,
utplåna mina överträdelser efter Din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning,
och rena mig från synd,
Ty jag känner mina överträdelser,
och min synd är alltid inför mig.

Mot Dig allena har jag syndat
och gjort vad ont i Dina ögon;
på det att Du må finnas rättfärdig i Dina ord
och rättvis i Dina domar.

Se, i synd är jag född,
och i synd har min moder avlat mig.
Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden;
så lär mig då vishet i mitt innersta.

Skära mig med isop, så att jag varder ren;
två mig, så att jag blir vitare än snö.
Låt mig förnimma fröjd och glädje,
Låt de ben som du har krossat få fröjda sig.
Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
och utplåna alla mina missgärningar.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och giv mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig icke från Ditt ansikte,
och tag icke Din Helige Ande ifrån mig.

Låt mig åter få fröjdas över Din frälsning,
och uppehåll mig med villighetens ande.
Då ska jag lära överträdarna Dina vägar,
och syndarna skola omvända sig till Dig.

Rädda mig undan blodstider, Gud,
Du min frälsnings Gud,
så ska min tunga jubla över Din rättfärdighet.
Herre, upplåt mina läppar,
Så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ty Du har icke behag till offer,
eljest skulle jag ge Dig sådana;
till brännoffer har Du icke lust.
Det offer som behagar Gud
är en förkrossad ande;
ett förkrossat och bedrövat hjärta
Skall Du, Gud, icke förakta.

Gör väl mot Sion i din nåd,
bygg upp Jerusalems murar.
Då skall du undfå rätta offer, som behaga Dig,
brännoffer och heloffer;
då skall man offra tjurar på Ditt altare.

Detta var psalmen 50/51, Den botfärdiges bön. Det finns inte så mycket mer att säga efter denna underbara psalm. Läs den flera gånger och du blir undervisad på ett gåtfullt sätt på den högsta nivån.

Jag tror att jag så småningom kommer att låta den Heliga Skriften, och Helgonens liv och de Heliga fäderna ord tala i stället...Vilken glädje över att veta att du börjar tycka om att läsa dem!

Jag hade en gång ett lugnt samtal om tro med en muslimsk kvinna som jag kände väl och tyckte om att prata med. När jag sade att Gud blev människa i Kristi person, svarade hon spontant: "Det går ju inte att Gud blir människa. "Då sade jag, lika spontan och glad att svaret självt hade kommit till mig : "Men Gud är ju allsmäktig, om Han kan allt, om Han kan skapa hela universum, varför tror Du att Han inte kunde bli människa också?

Gud är allsmäktig. Om vi alltid kunde tänka på det, skulle det vara mycket, mycket enklare. Så mycket kamp, så mycket tid förlorad! Ingenting kan göras om Gud själv inte vill eller om Han inte tillåter. Han själv kan göra allt, efter Sin vilja.

Nu är det dags igen att säga hej då.

Må Gudaföderskan beskydda dig,

M.Inga kommentarer: