söndag 6 maj 2012

Eli, Eli, lama sabachthani - Ur "Salighetens journal" - av Nicolae Steinhardt

"Han satt alltså i fängelset mellan 1959 och 1964. Tillräckligt för att denna period av politiskt frihetsberövande skulle förvandla honom helt. Av en ren intellektuell - snarare agnostisk och intresserad av främmande litteratur - blev han en äkta "homo religiosus" och- inte mindre viktigt - upptäckte den rumänska spiritualitetens varaktiga värden, som han senare, befriad ur fängelset, ärade med sitt oförlikneliga, livliga språk.(...) Fängelset var för N. Steinhardt akademi och altar. Det är alltså inte alls förvånande att hans vittnesbörd heter: "Salighetens journal". (Virgil Ierunca)

(För Nicolae Steinhardts biografi se : http://nicolaesteinhardt.wordpress.com/in-english/ )


(Det som följer nedan är ett litet fragment ur "Salighetens journal" ("Jurnalul fericirii", på engelska: "Hapinness diary") av Nicolae Steinhardt, min amatöröversättning.)

Eli, Elis problem igen


Jag föredrar att tro på Gud än att se honom i hela hans härlighet”

Paul Valéry (Fru Emilie Testes brev)

Är Gud, som övergav Kristus på korset, inte helt frånvarande för oss också?

Detta är något som vi inte vill förstå, något som Herrens samtida  inte heller förstod. De som väntade på Messias ankomst i härlighet och ära. Det som de inte kunde förstå, det som vi inte heller kan förstå: att Gud, som Kierkegaard säger, inte är en jättelik röd papegoja.

Om det plötsligt och från den klara himlen skulle dyka en jättelik, våldsamt färgad fågel upp på torget, skulle hela mänskligheten säkert komma springande för att se den och människorna skulle förstå att det inte är en vanlig sak.

Tron, ångern skulle i detta fall vara för lätta. Som man får maten direkt in i munnen, utan den minsta ansträngningen. Som ett banalt byte, som en valutaväxling.

Men från oss krävs det något annat: att tro i fullkomlig frihet och - ännu värre - det är nästan så att scenariot utvecklas som att det verkar så att vi inte bara är helt övergivna, utan – salt i såret – att även ödet avsiktligt gör allt så att vi inte tror; det tycks som det skulle gilla att samla på hindrena, föröka riskerna, anhopa argumenten för att förvandla den välmenande fromheten till en omöjlighet.

Vägarna som leder till tro bär alla samma namn: slå vad om, äventyr, ovisshet, galenskap.

Dostojevskij: Skälet till att Gud inte steg ned från korset var att Han inte ville omvända människan genom att tvinga henne med en yttre, evident mirakel, utan genom friheten att tro och genom att ge henne anledning att manifestera sitt mod.

När man sade till Gud på Golgata: rädda dig själv och vi tror dig, gjorde man egentligen ett språkligt fel, man tänkte genom att stödja sig på en konfusion av termer. Om Gud hade stigit ned från korset behövde man inte längre tro, det hade varit tillräckligt med att konstatera ett faktum ( i den röda papegojans fall: nedstigningen från korset hade inneburit en oemotståndlig röd papegoja).

Det krävs från oss – en inbjudan till djärvt mod och spännande äventyr – något mer gåtfullt och märkvärdigt: att bestrida evidensen och att skänka förtroende till ett icke-faktum.

Gud verkar på slingrande vägar. Ogenomträngliga vägar, säger Fransmännen. Och Engelskmännen säger ännu exaktare: Han rör sig på ett gåtfullt sätt.

- Léon Bloy: ”O Kristus, Du ber för dem som korsfästar dig och korsfästar dem som älskar dig!”

Källa: N. Steinhardt, Jurnalul Fericirii, Editura Dacia, 1991, s. 62-63


Inga kommentarer: