måndag 7 maj 2012

Ge inte näring åt cancern

Jag har nu en liten bok i mina händer - liten som format, men med ett värdefullt innehåll - som handlar om vad man borde vara uppmärksam på när man äter med tanke på en av de nutida största sjukdomarna: cancern. Boken är skriven av två läkare - den ene som är specialist i internmedicin, den andra i immunologi och klinisk allergologi - och en dietist.

Jag har sällan läst en bättre plaidoyer för sunda matvanor. Jag har lärt mig mycket om hur viktigt det är att äta oraffinerade produkter (fullkornsmjöl, oraffinerat socker, oraffinerad, kallpressad olja etc) och vilken stor negativ påverkan det vita sockret och det vita mjölet  har på vår hälsa. I slutet av boken finns det även några välsmakande recept.

En fin detalj: Författarrättigheterna och inkomsten från försäljningen av boken kommer oavkortat att användas för byggandet av en klinik, den första onkologiska rehabiliteringskliniken i Rumänien. Nerakliniken är ett projekt av Den Heliga Irinas Stiftelse. Längst ner finns det adresser och kontonummer där man kan stödja projektet.

Rehabiliteringsprogrammet som är tänkt att tillämpas på Nerakliniken  koncentrerar sig på:

- att hitta orsakerna och mekanismerna bakom canceruppkomsten
- den tidiga upptäckten och återhämtningen inom 5 år
- social och psykologisk rådgivning av patienterna och deras anhöriga
- att hjälpa patienterna att lära sig ett nytt liv, för att avskaffa stressfaktorer och miljömässiga faktorer som spelar en roll i cancerutvecklingen
- att man inger patienterna hopp och optimism i kampen mot sjukdomen
-dietterapi: nya dieter för att minska de negativa effekterna av strålningen elle kemoterapin och för att främja helandet
- kinetoterapi (sjukgymnastik)

Patienten på Nerakliniken kommer alltså att betraktas på ett holistisk sätt, och få medicinsk, social och andlig omsorg och rådgivning.


Den lilla men innehållsrika boken är en stor hjälp inte bara för de som redan är drabade av sjukdomen, utan även för oss alla, därför att den handlar inte bara om kurativa (botande) strategier, utan även om prevention.


Enligt författarna finns det flera faktorer som handlar om en felaktig livsstil som ansvarar för uppkomsten av en tredje del av cancerfallen:
"- cancerframkallande kemiska ämnen: bekämpningsmedel, immunosuppressiva läkemedel, vissa E-tillsatser
- en förhöjt nivå av radioaktivitet
- elektromagnestisk miljöförorening: radar, telekommunikationer
- livsmedel förorenade med nitriter (men nitrater och nitriter kan finnas med som E-tillsatser, mest i köttvaror)
- missbruk av raffinerade kolhydrater (socker, vitt mjöl)
- rökning
- livsmedel som är kontaminerade med aflatoxiner (mögliga)
- olösta konflikter"

Det finns några stora misstag som mänskligheten har gjort angående sina matvanor de senaste 200 åren, som bl annat gör att cancerfallen ökar ständigt, enligt många statistiska studier:
"- upptäckten av det vita mjölet som förträngde fullkornsmjölet och det raffinerade sockret i stället för fullsockret
 - upptäckten och användningen av kemiska gödningsmedel i jordbruket
 - den ständigt ökande användningen av insektmedel
- användningen av livsmedelstillsatser (E-tillsatser)
 - tillkomsten av genetiskt modifierade organismer"

Det finns även andra misstag som:
"- växter som kultiveras i växthus som är klorofyllfattiga
- agressiva konserverings förfaranden: bestrålning, natriumbenzoat, ultraviolett strålning, långvarig frysning, etc.
- att man slutar med den naturliga amningen
- den aggressiva finfördelningen av livsmedel som gör att tuggandet och den buckala matsmältningen (matsmältnnigen i munnen) försvinner
- övernäring (kvantitativt missbruk)
- att man har slutat fasta (eller frånvaron av fasta)
- för stora mängder (oftast utan att behövas) av kosttillskott"


För att stödja Neraprojektet kan man skicka ett sms till (0040) 890 (med 2 euro) eller sätta in en gåva på ett av följande konton:


BANCA CR FIRENZE ROMANIA AGENTIA MOSILOR
Adresa : Calea Mosilor , nr.272-274, bl .16, parter, Sector 2, Bucuresti
Beneficiarul: FUNDATIA SFANTA IRINA
CODUL SWIFT: DAROROBU

CONT :RO24DARO000200064936EU02 CONT IN EUR

CONT :RO81DARO000200064936US02 CONT IN USD

CONT :RO67DARO000200064936RO02 CONT IN LEI

RAIFFEISEN BANK AGENTIA FUNDENI
Adresa: Sos Colentina , nr.76, bl.111, Sector 2, Bucuresti
Beneficiarul: FUNDATIA SFANTA IRINA
Codul swift: RZBRROBU

CONT: RO78RZBR0000060013663379 CONT IN EUR

CONT: RO88RZBR0000060013663393 CONT IN USD

CONT: RO25RZBR0000060013663363 CONT IN LEI


Källa:

Nu hrăni cancerul, de Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Cristela Georgescu, Editura Christiana 2012

www.clinicanera.se


Inga kommentarer: