tisdag 15 maj 2012

Ge inte näring åt cancern (2)

Det som följer är ett litet fragment ur boken som jag presenterade i ett annat inlägg, som heter "Ge inte näring åt cancern. Kosten är din bundsförvant i kampen mot cancern". Återgivningen av detta fragment (i min översättning) sker med författarnas samtycke. Boken (på rumänska) säljes till förmån av en god gärning: byggandet av en klinik där cancerpatienter får återhämta sig. Se mer information i tidigare inlägg. Man kan även donera direkt till bankkonton nedan eller sms-a. (se längst ned). 
För 150 år sedan var miljön ren, så som den alltid varit. Den ekologiska jämvikten självreglerades, därför att det inte fanns någon yttre störande faktor.

Men ungefär vid denna tidpunkt började den mänskliga civilisationen använda kemiska gödningsmedel som kväve, fosfor, kalium, pga en tvångsmässig önskan av att öka produktionen av jordbruksprodukter. Effekten var förödande, växternas metaboliska stress var störst: med ett substrat av nitriter, i stället för en organisk gödsel, blev dessa ”attackerade” av syntetiska kemiska ämnen och tvingade att växa på ett annat sätt än deras gener dikterade dem.

Följden blev att växternas immunitet sjönk snabbt och under en period av några generationer blev växterna smittade med olika parasiter, insekter, svamp och toxiska ogräs. Detta gjorde att man var tvungen att behandla dem med insektmedel och herbicider (ogräsbekämpningsmedel), som innebar ett inkräktande i grödornas liv - den andra förgiftningen, mycket aggressivare än den första. Resistens mot insektmedel utvecklades snabbt. År 1938 fanns 7 insektsarter som var resistenta mot insektmedel och år 1984 hade det ökat till hela 447 resistenta arter. Detta gjorde att det syntetiserades ännu fler, nyare insektmedel och även kombinationer mellan dem.

Denna utveckling av civilisationen påverkade otvivelaktigt även canceruppkomsten. Cancern är en sjukdom där de unga cellerna, i stället för att växa på ett normalt sätt, förökas anarkiskt och undertrycker ända tills förstörelse ett organs funktion och slutligen hela organismen.

Som vi kommer att visa i följande analys, är sockret ett av livsmedlen som har stor betydelse för uppkomsten och spridningen av cancern. Den negativa metaboliska effekten på den mänskliga arten är lika hård som nitraternas påverkan på växter. Ända sedan människan skapades tills för ca 200 år sedan var sockret okänt för människan. Med början från 1830 till 2000 ökade sockerkonsumtionen 12 gånger i USA och 6 gånger i världen. Den mänskliga arten är programmerad att äta naturliga kolhydrater (sötsaker), där sockret befinner sig i en mängd av 3-5%. Men plötsligt började människan äta ren sackaros, isolerad från andra kolhydraters sammanhang, alltså äta 100% socker. Cellens intoxikation med socker leder till en större mängd av utsöndrad insulin och mjölksyra såväl i cellen som omkring den och dessa två ämnen är viktiga faktorer i tumörväxten.

Dessutom, eftersom sockret inte är ett naturligt livsmedel, förändrar det den fysiologiska funktionen av matinstinkten och leder till en patologisk funktion, som inte längre kan bestämma att avsluta ätandet: ju mer man äter, desto mer önskar man äta.

Det är sorgligt att i vår civilisation har människan kommit dithän att föredra socker i stället för honung och frukt, för att tillfredställa sitt behov av klorhydrater (sötsaker) och att hon sprider med så stor lätthet nitratsäckarna på den egna jorden och förgiftar både sin kropp och jorden.


ur: "Nu hrăni cancerul" ("Ge inte näring åt cancern"), Ed. Christiana, 2012, ss. 28-29


BANCA CR FIRENZE ROMANIA AGENTIA MOSILOR
Adress : Calea Mosilor , nr.272-274, bl .16, parter, Sector 2, Bucuresti
Beneficiarul: FUNDATIA SFANTA IRINA
CODUL SWIFT: DAROROBU

CONT :RO24DARO000200064936EU02 CONT IN EUR

CONT :RO81DARO000200064936US02 CONT IN USD

CONT :RO67DARO000200064936RO02 CONT IN LEI

RAIFFEISEN BANK AGENTIA FUNDENI
Adresa: Sos Colentina , nr.76, bl.111, Sector 2, Bucuresti
Beneficiarul: FUNDATIA SFANTA IRINA
Codul swift: RZBRROBU

CONT: RO78RZBR0000060013663379 CONT IN EUR

CONT: RO88RZBR0000060013663393 CONT IN USD

CONT: RO25RZBR0000060013663363 CONT IN LEI


eller skicka ett sms till (0040) 890 (2 euro)

Inga kommentarer: